Få styr på din indkøbsstrategi for konsulenter

Mange virksomheder bruger store pengesummer på at indkøbe konsulenter til at løse specialiserede opgaver i hverdagen. Indkøbet af konsulenter er ganske enkelt en forudsætning for, at virksomheden har de fornødne kompetencer ved hånden til at løse mange daglige udfordringer.

Hvis indkøb af konsulenter indgår som et centralt led i din virksomheds aktiviteter, er det vigtigt at have en udførlig strategi for indkøbsfunktionen, så du sikrer, at konsulentindkøbet på den mest afbalancerede og effektive måde. FP Consultants hjælper ofte større virksomheder med at udarbejde sådanne indkøbsstrategier.

Vores model

For FP Consultants er det vigtigt, at enhver indkøbsstrategi er tilstrækkelig operationel til, at den kan realiseres. Samtidig skal den være afstemt med den overordnede forretningsstrategi for virksomheden.

De mål opfylder vi dels ved at udarbejde en overordnet strategi for indkøbsfunktionen af konsulenter, og dels ved at fastlægge en række konkrete initiativer, der gør det muligt at implementere, realisere og målstyre indkøbet af konsulenter.

Vores model for udarbejdelse af indkøbsstrategi og konkrete initiativer består af fem faser.

Fase 1: For at sikre størst mulig effektivitet og værdiskabelse i processen indleder vi arbejdet med at kortlægge de forskellige kategorier for indkøb og gennemgå virksomhedens indkøbspraksis.

Fase 2: Med udgangspunkt i den indhentede viden og virksomhedens generelle forretningsstrategi udvikler vi den overordnede strategi for indkøb af konsulenter.

Fase 3: Den overordnede indkøbsstrategi sætter rammerne for den efterfølgende fastlæggelse af de enkelte indkøbskategoriers strategier.

Fase 4: Når de enkelte indkøbskategorier af konsulenter er defineret, finjusteres og færdiggøres indkøbsstrategien og kategoristrategierne. Det sker i tæt samarbejde med de involverede nøglepersoner hos kunden og i ledergruppen for at sikre, at både indkøbsstrategien og kategoristrategierne forankres i hele organisationen.

Fase 5: Slutteligt prioriteres strategiinitiativerne, og der udarbejdes konkrete handlingsplaner for det videre arbejde med indkøbsstrategien for konsulenter. I sidste fase udarbejdes samtidig en præcis implementeringsplan for at sikre, at den efterfølgende indsats realiserer de identificerede gevinster.

En indkøbsstrategi skaber værdi på en lang række områder:

  • Vi sikrer en klar sammenhæng mellem din virksomheds overordnede forretningsstrategi og indkøbsfunktionens aktiviteter.
  • Vi identificerer indkøbskategorier med besparelsespotentiale og initiativer til at realisere besparelserne. I får anbefalet konkrete aktiviteter, der kan skabe værdi ved at forbedre den eksisterende indkøbspraksis. Flere af disse aktiviteter vil ofte være quick win initiativer, hvor besparelsen realiseres her og nu.
  • Samtidig identificeres de indkøbskategorier, der indeholder de væsentligste risici – og hvilke initiativer, der kan iværksættes for at imødegå disse risici.
  • Indkøbsstrategien medfører en optimering af, hvordan leverandører udvælges og hvordan det efterfølgende samarbejde struktureres. Samtidig vil I opnå et forbedret grundlag for fremtidige forhandlinger med leverandører.
  • Strategien optimerer på et generelt niveau anvendelsen af din virksomheds indkøbsressourcer, og der sikres en øget gennemsigtighed af omkostninger på tværs af organisationen. Således vil I opnå en fælles forståelse af det nuværende udviklingsstadie samt et fundament for at fastlægge det fremtidige niveau for indkøb af konsulenter.

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med din virksomheds strategi for konsulentindkøb, skal du være velkommen til at kontakte FP Consultants for et uforpligtende tilbud.

2017-05-24T14:16:06+00:00